24
Hrs

 Contact Us 聯絡

熱線電話

綠色生活本地遊金怡假期及金彩假期推出各款特色本地遊,總有一款啱你心水!
而家嚟報金怡假期綠色生活本地遊,並成功出發,仲額外贈送HK$200旅遊禮券! *(需受條款及細則約束)
點止本地遊咁簡單,仲會即場同你玩遊戲,有機會赢取高達HK$1000的旅遊禮券! *(需受條款及細則約束)

*禮券只適用參加金怡假期所辦之長線旅行團  *禮券有效期至2022年6月30日  *金怡假期保留最終決定權


金怡假期綠色生活本地遊
TP01
GF01
SH01
SH02
TL01
GH01
SI01
LI01
KT01
PT01


金彩假期綠色生活本地遊
GCH1-E
GCH1-H
GCH1-J
GCH1-K
GCH1-G
GCH1-F
GCH1-D
GCH1-Z
 
金怡假期 - 顧客查詢

你想收到最新優惠信息嗎?
下一位 團費