24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

地區


 • 中亞/高加索
 • 中南美洲
 • 中國
 • 中東
 • 亞洲
 • 其他
 • 北大西洋
 • 北歐
 • 北美
 • 南極/北極
 • 地中海
 • 太平洋群島
 • 東歐
 • 澳紐
 • 美加
 • 西歐
 • 非洲
 • 香港

行程搜索【中國 ‧ 吉林省】旅行團 (HCZ8)

東北琿春一眼望三國探秘 8天

航線: 中國吉林省
逢星期五,日出發
Gold Choice 金彩假期營運
HKD$6,980+
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
出發日期團號狀況成人(佔半房)單人房附加費小童(佔床)小童(不佔床)
{{tour.Date}}
{{tour.Code.slice(7)}}
{{tour.Code}} 熱賣
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
等待候補
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
Joy Fares
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
最後{{tour.Availability}}位
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
尚餘少量
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
快將成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已滿 {{tour.Status}}
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
${{tour.Price | formatNumber}}
${{tour.Price-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0) | formatNumber}}
${{tour.SingleSupp | formatNumber}} ${{tour.PriceChild | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChild-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
${{tour.PriceChildNB | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChildNB-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
航空公司 航班編號 出發地 出發日期 出發時間 目的地 到達日期 到達時間
{{index+1}} {{flt.AirlineName}} {{flt.FlightNo}} {{flt.DepartFrom}} {{flt.DepartureDate}} {{flt.DepartureTime}} {{flt.ArriveTo}} {{flt.ArrivalDate}} {{flt.ArrivalTime}}

航班時間

{{index+1}} {{flt.FlightNo}}
{{flt.DepartureDate}}
{{flt.DepartFrom}}
{{flt.DepartureTime}}
{{flt.ArriveTo}}
{{flt.ArrivalTime}}{{flightArrivalDayDifferenceString(flt.DepartureDate,flt.ArrivalDate)}}

團費狀況 (下一位)

{{index+1}} ${{Math.max(px.adt2-px.pxPreDisc,0)}}
相關行程
GKK4T
GKA4
GKK4
GHA4
HWA5
HWD5
CRS5Q
WUH5
GWE5
UQD5
SHR6
YZZ6
YUA6
DLA6
YAN6
YUB6
CTA6
PKX6
SHA6
CRS6Q
HET6
CRH6
CTU6
SZE6
GCK6
YUU6
CTD7
GCK8
LXA8
ICC8
YMG8
HWB8
HRS8
HCZ8A
HBZ8
INC8
TYN8
HWA8
HRB8
HCA8
INB8
YUG8
HRS8R
UQQ8H
LXB10
HRR10
LXA12
SSL13
SIL14
ISB16
NEP20
** 所有價格以港幣(HKD)計算

 

 
下一位 團費