24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

地區


 • 中亞/高加索
 • 中南美洲
 • 中國
 • 中東
 • 亞洲
 • 其他
 • 北大西洋
 • 北歐
 • 北美
 • 南極/北極
 • 地中海
 • 太平洋群島
 • 東歐
 • 澳紐
 • 美加
 • 西歐
 • 非洲
 • 香港

行程搜索【約旦】旅行團 (RJA8)

8天【約旦】古國豪華團

航線: 約旦
HKD$13,990+
行程特點
 • 連續兩晚於「死海」入住五星級 Marriott Hotel 或同級
 • 連續兩晚於「伯特拉古城」入住五星級 Marriott Hotel 或同級
 • 到訪奪寶奇兵拍攝地「伯特拉」(UNESCO),並安排騎馬入城
 • 遊覽沙漠梟雄拍攝地「月牙谷」,安排乘坐四驅車,穿梭於沙漠中
 • 參觀古羅馬時期十大古城之一「烏姆拉斯古城」(UNESCO),結合羅馬、拜占庭、早期伊斯蘭教文明
 • 參觀「哲拉希古城」,尋找羅馬寶藏
 • 遊覽伊斯蘭拉巴特建築風格的「阿傑隆城堡」
 • 到訪耶穌受洗聖地「伯大尼」
RJA8
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
出發日期團號狀況成人(佔半房)單人房附加費小童(佔床)小童(不佔床)
{{tour.Date}}
{{tour.Code.slice(7)}}
{{tour.Code}} 熱賣
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
等待候補
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
Joy Fares
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
最後{{tour.Availability}}位
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
尚餘少量
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
快將成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已滿 {{tour.Status}}
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
${{tour.Price | formatNumber}}
${{tour.Price-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0) | formatNumber}}
${{tour.SingleSupp | formatNumber}} ${{tour.PriceChild | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChild-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
${{tour.PriceChildNB | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChildNB-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
航空公司 航班編號 出發地 出發日期 出發時間 目的地 到達日期 到達時間
{{index+1}} {{flt.AirlineName}} {{flt.FlightNo}} {{flt.DepartFrom}} {{flt.DepartureDate}} {{flt.DepartureTime}} {{flt.ArriveTo}} {{flt.ArrivalDate}} {{flt.ArrivalTime}}

航班時間

{{index+1}} {{flt.FlightNo}}
{{flt.DepartureDate}}
{{flt.DepartFrom}}
{{flt.DepartureTime}}
{{flt.ArriveTo}}
{{flt.ArrivalTime}}{{flightArrivalDayDifferenceString(flt.DepartureDate,flt.ArrivalDate)}}

團費狀況 (下一位)

{{index+1}} ${{Math.max(px.adt2-px.pxPreDisc,0)}}
** 所有價格以港幣(HKD)計算

 

 
下一位 團費