24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

地區


 • 中亞/高加索
 • 中南美洲
 • 中國
 • 中東
 • 亞洲
 • 其他
 • 北大西洋
 • 北歐
 • 北美
 • 南極/北極
 • 地中海
 • 太平洋群島
 • 東歐
 • 澳紐
 • 美加
 • 西歐
 • 非洲
 • 香港

行程搜索【中國 ‧ 甘肅省 ‧ 青海省】旅行團 (UQQ8)

甘·青環線8天

航線: 中國甘肅省青海省
逢星期一,五出發
Gold Choice 金彩假期營運
HKD$7,990+
行程特點
 • 逢星期一,五出發
 • 行程亮點
 • ①遊覽世界五大最美丹霞之一【張掖七彩丹霞】
 • ②"人一生必去的55個地方"之一【茶卡鹽湖】
 • ③欣賞最大的内陆湖泊【青海湖】
 • ④青海鹽湖的代表“天上美玉落人間”【翡翠湖】
 • ⑤“世界文化遺產”“千年敦煌壁,萬古絕世畫”【莫高窟】
 • “沙漠奇觀”"中國最美的五⼤沙漠之⼀"天下奇響、⾃然妙⾳的【鳴沙⼭·⽉⽛泉(包⾨票)】
 • 長者勁減
 • 65-69歲減HKD400/位
 • 70歲以上HKD600/位
 • WHATSAPP:68552288
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
最近更新!
人氣熱賣!
過去3天有{{bookingCnt}}人預訂, 有{{viewingCnt}}人正瀏覽此旅行團
出發日期團號狀況成人(佔半房)單人房附加費小童(佔床)小童(不佔床)
{{tour.Date}}
{{tour.Code.slice(7)}}
{{tour.Code}} 熱賣
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
等待候補
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
Joy Fares
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
最後{{tour.Availability}}位
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
尚餘少量
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
快將成團
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
已滿 {{tour.Status}}
{{tour.pxTours.preDiscDispName}}
${{tour.Price | formatNumber}}
${{tour.Price-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0) | formatNumber}}
${{tour.SingleSupp | formatNumber}} ${{tour.PriceChild | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChild-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
${{tour.PriceChildNB | formatNumber}}
${{ Math.max(tour.PriceChildNB-(tour.pxTours!=null ? tour.pxTours.pxPreDisc : 0), 0) | formatNumber}}
航空公司 航班編號 出發地 出發日期 出發時間 目的地 到達日期 到達時間
{{index+1}} {{flt.AirlineName}} {{flt.FlightNo}} {{flt.DepartFrom}} {{flt.DepartureDate}} {{flt.DepartureTime}} {{flt.ArriveTo}} {{flt.ArrivalDate}} {{flt.ArrivalTime}}

航班時間

{{index+1}} {{flt.FlightNo}}
{{flt.DepartureDate}}
{{flt.DepartFrom}}
{{flt.DepartureTime}}
{{flt.ArriveTo}}
{{flt.ArrivalTime}}{{flightArrivalDayDifferenceString(flt.DepartureDate,flt.ArrivalDate)}}

團費狀況 (下一位)

{{index+1}} ${{Math.max(px.adt2-px.pxPreDisc,0)}}
相關行程
INC8
CCA3
CCC3
GKK4T
GKA4
GKK4
GHA4
GHH4S
GKK4SZ
HWA5
HWD5
GHA5
CRS5Q
WUH5
GWE5
SHR6
GHA6
YZZ6
YUA6
DLA6
YAN6
YUB6
CTA6
PKX6
SHA6
CRS6Q
HET6
CRH6
CTU6
SZE6
GCK6
YUU6
CTD7
HCZ8
GCK8
LXA8
ICC8
YMG8
HWB8
HRS8
HCZ8A
HBZ8
HWA8
HRB8
HCA8
INB8
LXA9
LXB10
HRR10
SSL13
SIL14
ISB16
** 所有價格以港幣(HKD)計算

 

 
下一位 團費