24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

歌詩達郵輪

歌詩達郵輪

Costa Cruises

  • {{getDeckLabel(deck)}}
馬斯喀特(阿曼)
航線:
中東
出航日期: 2024-02-29 (Thu)

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們:  +85228041188  or LINE
迪拜(阿拉伯聯合酋長國)
航線:
中東
出航日期: 2024-03-02 (Sat)
迪拜(阿拉伯聯合酋長國)
航線:
中東
出航日期: 2024-03-03 (Sun)
阿布扎比(阿拉伯聯合酋長國)
航線:
中東
出航日期: 2024-03-04 (Mon)
巴塞羅那(西班牙)
航線:
西歐
出航日期: 2024-04-11 (Thu)
馬賽(法國)
航線:
西歐
出航日期: 2024-04-12 (Fri)
薩沃納(意大利)
航線:
西歐
出航日期: 2024-04-13 (Sat)
薩沃納(意大利)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-13 (Sat)
薩沃納(意大利)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-13 (Sat)
馬賽(法國)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-14 (Sun)
巴塞羅那(西班牙)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-15 (Mon)
馬略卡島帕爾馬(西班牙)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-16 (Tue)
奇維塔韋基亞(意大利)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-19 (Fri)
薩沃納(意大利)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-20 (Sat)
馬賽(法國)
航線:
非洲西歐
出航日期: 2024-04-21 (Sun)

 


 
下一位 團費