24
Hrs

聯絡我們

熱線電話

天鵝探索郵輪

天鵝探索郵輪

Swan Hellenic

  • Deck {{deck.DeckNo}}
巴勒莫,西西里大區
航線:
非洲西歐
出航日期: 2023-04-15 (Sat)

需要建議或幫助嗎?

我們的郵輪團隊可以為您提供幫助:

  • 預訂多個或相鄰的客艙
  • 為你推介適合你的郵輪假期
  • 免費幫你預留船艙24小時
  • Future Cruise Credit (FCC)
Whatsapp或致電我們: +852 2804 1188
里斯本
航線:
西歐
出航日期: 2023-04-25 (Tue)
阿姆斯特丹
航線:
北歐西歐
出航日期: 2023-05-04 (Thu)
特羅姆瑟
航線:
北歐西歐
出航日期: 2023-05-14 (Sun)
卑爾根
航線:
北歐
出航日期: 2023-05-24 (Wed)
朗伊爾城
航線:
北歐
出航日期: 2023-06-07 (Wed)
朗伊爾城
航線:
北歐
出航日期: 2023-06-15 (Thu)
朗伊爾城
航線:
北歐
出航日期: 2023-06-23 (Fri)
特羅姆瑟
航線:
北歐
出航日期: 2023-07-05 (Wed)
朗伊爾城
航線:
北歐
出航日期: 2023-07-17 (Mon)
特羅姆瑟
航線:
北歐西歐
出航日期: 2023-07-29 (Sat)
阿姆斯特丹
航線:
西歐
出航日期: 2023-08-08 (Tue)
里斯本
航線:
非洲西歐
出航日期: 2023-08-17 (Thu)
巴勒莫,西西里大區
航線:
地中海西歐
出航日期: 2023-08-27 (Sun)
巴勒莫,西西里大區
航線:
地中海西歐
出航日期: 2023-09-04 (Mon)

 


 
金怡假期 - 顧客查詢

你想收到最新優惠信息嗎?
下一位 團費